Årsmøte 21.02.2022

Åsen Museum og Historielag har årsmøte i Åsen menighetshus mandag 21. februar kl. 18.

Sakliste

1.     Åpning av møtet.

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste.

3.     Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

4.     Årsmelding.

5.     Regnskap.

6.     Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7.     Godkjenning av helhetlig plan.

8.     Orientering om byggesak.

9.     Innkomne saker. Saker som skal behandles må sendes styret innen mandag 17. februar, til styreleder Gunnar Stormoen eller e-post post@aasenhistorie.no.

10.   Fastsettelse av kontingent for 2022.

11.   Valg. Valgkomiteens leder: Harald Skjesol.

Operasjon TITLE – Tokt mot «Tirpitz» i Trondheimsfjorden

Åsen menighetshus, onsdag 8. desember 2021 kl. 18.

Foredrag ved historiker Frode Lindgjerdet (Rustkammeret) om hans nye bok, «Operasjon TITLE – Tokt mot ‘Tirpitz’ i Trondheimsfjorden».

Museumsforlaget skriver: «Operasjon TITLE var et forsøk på å senke det tyske slagskipet «Tirpitz» ved hjelp av såkalte menneskelige torpedoer i slutten av oktober 1942. «Tirpitz» lå da i Fættenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. […] Lindgjerdet beskriver planleggingen, gjennomføringen og flukten etter det mislykkede angrepet.»

Inngang kr. 100.

Auksjon 14. august 2021

Utendørs auksjon på Elvheim (Mossingvegen 87, 7630 Åsen) lørdag 14. august kl. 12 (visning fra kl. 11.).

Vi selger varer fra flere bo:  Spisebord og bokhyller, sybord, speil og lamper, mugger og karafler, kaffeserviser, glass og steintøy, brunkrukker, tinn, messing og mye, mye mer.

Betaling kontant og Vipps. Kaffesalg. Ta gjerne med stol.

Arrangør: Åsen Museum og Historielag

Årsmøte 28.04.2021

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 28.04.2021 kl. 18.00.

Sted: Åsen samfunnshus.

(Dato endret fra 14.04. som først kunngjort)

Sakliste:

1. Åpning av møtet.

2. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7. Orientering fra avtaleutvalg.

8. Innkomne saker (innmeldingsfrist 7. april).

9. Fastsettelse av kontingent for 2022.

10. Vedtektsendring.

11. Valg.

Innkalling skjer under forutsetning av at fysisk møte kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler. Hvis det ikke er forenelig med reglene, kan møtet bli utsatt på kort varsel.


Påmelding til post@aasenhistorie.no eller tlf./SMS 45439140. De som allerede har meldt seg på, sender bare varsel hvis 28. april ikke passer.

Åsen Bygdekalender 2021

Bygdekalenderen for 2021 inneholder 25 eldre og nyere bilder fra Åsen. Pga. Covid-19 blir det dessverre ikke dørsalg i år, men utlevering av forhåndsbestilt kalender.

Bestilling skjer på SMS/telefon til 454 39 140 eller på e-post post@aasenhistorie.no. Oppgi antall, navn og adresse i bestillinga. Pris ved bestilling fra oss: Kr. 150 pr. stk.

Utleveringer ved Aasen Sparebank onsdag 25.11. (kl. 17-18) og tirsdag 1.12. (kl. 17-18) eller i postkasse tidlig i desember. Postsending utenbygds (portotillegg).

Kalenderen kan også kjøpes på Åsenvøgga (Stasjonsvegen 9, Åsen).

Årsmøte 26. februar 2020

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag holdes på Elvheim (Mossingvegen 87) onsdag 26. feb. 2020 kl. 18.00.

Sakliste:

1. Åpning.

2. Godkjenning innkalling og sakliste.

3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett.

7. Innkomne saker. Saker som skal behandles må være styret i hende innen 18. februar, på e-post post@aasenhistorie.no eller direkte til styreleder Øyvind Fiskvik.

8. Fastsette kontingent for 2021.

9. Valg.

Velkommen.

Adventskalender 2019: 24. desember

Årets siste kalenderluke er et stereobilde av Åsen kirke, trolig tatt i 1897 av fotograf Nils Reppen fra Sogndal. Dette kirkebygget ble vigslet i 1858, og brant ned til grunnen julenatta i 1902.

Til venstre for kirka skimtes Vedul vestre. Til høyre er bl.a. Vedul østre og Grindal. Fossinggårdene skimtes i høyre bildekant.

Hvis man ser på dette bilde i et stereoskop, vil det framstå tredimensjonalt. Les mer om dette på https://no.wikipedia.org/wiki/Stereoskop.

Med dette har årets adventskalender kommet til vegs ende. Vi takker våre følgere, og ønsker dere alle i god jul og et godt nytt år.

Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-2179.)