Dikt og prosa av kvinner fra Åsen

I anledning Bokåret 2019 arrangerer Åsen Museum og Historielag dikt- og litteraturkveld. Vi tar fram dikt og bøker skrevet av kvinner fra Åsen:

 • Dikt av Kari Fossing, Astrid Almlid og Gunnhild Stormo.
 • Dikt og tekster av Greta Reinaas og Solveig Stokkan.
 • Prosa av Guri Todal Ystad.

Tid:    Søndag 27. oktober 2019, kl. 18
Sted: Elvheim, Mossingvegen 87, Åsen

Inngang kr. 50. Kaffepause underveis i programmet.

Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag på Elvheim søndag 7. juli 2019 kl. 12–15.

Tombola. Utstilling av politiuniformer. Brukthandel. Musikk.

Skotthyllkast. Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H). Innherredsmesterskap i hesteskokast, kvalifisering (kl. 14).

Salg av kaffe, vaffel m.m. Vi tar kontanter og Vipps.

Årsmøte 27.02.2019

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes i fargeriet på Elvheim onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under møteprotokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2019.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 20. februar.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Olav Haugom innen 20. februar.

Styret

Adventskalender 2018: 24. desember

Årets siste kalenderluke er et julekort poststemplet 20. desember 1912, sendt til Karen Anna Olsdatter (Hoplen) Aaker i Åsen. Avsenderen er hennes niese Marie Nilsen i Kristiansund. (Olive) Marie Nilsen var født i Undlinan, men vokste opp hos slektninger i Hopla. Foreldrene hennes fra 1880-åra på Seiberget. Som voksen flyttet Marie til Kristiansund, hvor hun i flere år var bestyrer på en kåpefabrikk. Kortet tilhører Anne-Marie Aaker Moe. Vi vil ønske våre følgere ei god jul og et godt nytt år.

Adventskalender 2018: 21. desember

Skjesolgrenda sett fra Undlien, ca. 1915. I forgrunnen ligger Undlien østre. Det lille huset tvers over vegen er Undlienhaugen, hvor Olava Undlien drev landhandel. Rett opp for Undlien østre er Skjesol øvre. Til venstre i bildet er de tre andre Skjesolgårdene og Skjesol skole. Øverst i bildet skimtes Tellhaugen og Spilset. Foto utlånt av Joar Skansen.

Adventskalender 2018: 20. desember

Skjelstad på midten av 1930-tallet. I forgrunnen står familien Sæthe, fra venstre Hilda Sæthe (f. 1915), Oline (Skjelstad) Sæthe (f. 1886), Sefanias Sæthe (f. 1876), Sverre Sæthe (f. 1910) og Edvin Sæthe (f. 1911). Sefanias og Oline overtok gården etter hennes onkel i 1911. I kvistvinduet på stuelåna sitter Ole Sannan (f. 1896). Foto utlånt av Marta Sannan.

Adventskalender 2018: 19. desember

Bolighuset på Marienborg (nå adresse Reita 2/4) er trolig av de eldste bygningene i Åsen sentrum. Baker Ole Thomsen bygde her på 1850-tallet og drev både bakeri, postkontor og butikk. Eiendommen fikk navn etter kona Marie. Ole Thomsen dro til Amerika omkring 1870. Marie Thomsen fortsatte butikkdrifta ei tid, mens bakeriet ble utleid. Andreas Johansen var eier fra 1900, og i hans tid fikk bolighuset det utseendet det har på bildet. Omkring 1970, i Bergljot og Nils Nordbotns tid som eiere, ble huset ombygd, og i første etasje åpnet Nordbotn Vivo-butikk i 1971. Foto utlånt av Aud Opheim.