Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag søndag 7. juli 2024 kl. 12–15.

Offisiell åpning av nytt museumsbygg. Tombola. Utstillinger. Brukthandel.
Aktiviteter for store og små. Salg av kaffe, kaker, brus og pølser.

Sted: Elvheim, Mossingvegen 87, 7630 Åsen.

Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 11–15.

Salg av mat og kaffe. Auksjon (kl. 13). Lotteri. Brukthandel. Musikk. Utstilling ved Jan Strøm. Skotthyllkast. Hesteskokast.

Adr. Mossingvegen 87, 7630 Åsen. Skiltet fra E6.

«Vår dag» – Åsen før og nå | Lørdag 01.10.2022 kl. 12

2022 er Frivillighetens år. Dette vil Åsen Museum og Historielag markere med en åpen dag i Åsen samfunnshus. Lørdag 1. oktober fra kl. 12 er alle velkommen til å bli bedre kjent med oss og vårt arbeid. Hva har laget drevet med siden starten i 1986, hva arbeider vi med, og hva er planene framover?

Kl. 12.30: Bilder fra fotograf Einar Einarsens samling v/Arne Langås.
Kl. 13.30: blir det orientering om byggeprosjektet på Elvheim etterfulgt av demonstrasjon av gammel traktor og annet motorisert utstyr.
Kl. 14.30: Presentasjon av Frostabasen v/Finn Karlsen.

Hele dagen blir det mulighet mulighet for å slå av en prat med bl.a. kalenderkomiteen, våre naboer i Levanger Historielag og Frosta Historielag, regionlaget Nord-Trøndelag historielag, Levanger bibliotek og andre som stiller på stand.

Med utgangspunkt av historiske foto fra Åsen sentrum har 8. klasse på Åsen barne- og ungdomsskole tatt bilder som viser de samme områdene i dag. Sett også av tid til å se utstillinga av disse bildene.

Kaffe og noe å bite i er det også mulig å få kjøpt, så sett av dagen og besøk oss i samfunnshuset. Kanskje vil du bli medlem eller støtte oss på annen måte?

Gratis inngang. Arrangementet er støttet av Frivillighet Norge.

Sted: Åsen samfunnshus, Frostavegen 66, 7630 Åsen.

Årsmøte 21.02.2022

Åsen Museum og Historielag har årsmøte i Åsen menighetshus mandag 21. februar kl. 18.

Sakliste

1.     Åpning av møtet.

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste.

3.     Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

4.     Årsmelding.

5.     Regnskap.

6.     Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7.     Godkjenning av helhetlig plan.

8.     Orientering om byggesak.

9.     Innkomne saker. Saker som skal behandles må sendes styret innen mandag 17. februar, til styreleder Gunnar Stormoen eller e-post post@aasenhistorie.no.

10.   Fastsettelse av kontingent for 2022.

11.   Valg. Valgkomiteens leder: Harald Skjesol.

Operasjon TITLE – Tokt mot «Tirpitz» i Trondheimsfjorden

Åsen menighetshus, onsdag 8. desember 2021 kl. 18.

Foredrag ved historiker Frode Lindgjerdet (Rustkammeret) om hans nye bok, «Operasjon TITLE – Tokt mot ‘Tirpitz’ i Trondheimsfjorden».

Museumsforlaget skriver: «Operasjon TITLE var et forsøk på å senke det tyske slagskipet «Tirpitz» ved hjelp av såkalte menneskelige torpedoer i slutten av oktober 1942. «Tirpitz» lå da i Fættenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. […] Lindgjerdet beskriver planleggingen, gjennomføringen og flukten etter det mislykkede angrepet.»

Inngang kr. 100.

Auksjon 14. august 2021

Utendørs auksjon på Elvheim (Mossingvegen 87, 7630 Åsen) lørdag 14. august kl. 12 (visning fra kl. 11.).

Vi selger varer fra flere bo:  Spisebord og bokhyller, sybord, speil og lamper, mugger og karafler, kaffeserviser, glass og steintøy, brunkrukker, tinn, messing og mye, mye mer.

Betaling kontant og Vipps. Kaffesalg. Ta gjerne med stol.

Arrangør: Åsen Museum og Historielag

Årsmøte 28.04.2021

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 28.04.2021 kl. 18.00.

Sted: Åsen samfunnshus.

(Dato endret fra 14.04. som først kunngjort)

Sakliste:

1. Åpning av møtet.

2. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7. Orientering fra avtaleutvalg.

8. Innkomne saker (innmeldingsfrist 7. april).

9. Fastsettelse av kontingent for 2022.

10. Vedtektsendring.

11. Valg.

Innkalling skjer under forutsetning av at fysisk møte kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler. Hvis det ikke er forenelig med reglene, kan møtet bli utsatt på kort varsel.


Påmelding til post@aasenhistorie.no eller tlf./SMS 45439140. De som allerede har meldt seg på, sender bare varsel hvis 28. april ikke passer.