24.02.2015 Årsmøte

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes på Sanitetshuset onsdag 24.02.2015 kl. 1800

Sakliste

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder og skriver.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap.
  6. Budsjett.
  7. Fastsettelse av kontingent for 2016.
  8. Valg.
  9. Innkomne saker.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret (v/leder) i hende innen 16.02. De som sier fra seg gjenvalg tar kontakt med valgkomiteen v/leder Inger Karin Bosnes.