25.04.2015. Nord-Trøndelag historielags vårmøte i Åsen

Åsen menighetshus. Foto Arne Langås.AVLYST PGA. MANGLENDE PÅMELDING!

Sted: Åsen menighetshus (kart)

Tid : Lørdag 25. april 2015 kl. 1100.

Program:

1045–1100: Oppmøte, registrering og kaffe

1100–1115: Velkommen v/leder i Nord-Trøndelag historielag.

1115–1200: Lokalhistorisk foredrag. «En reise gjennom Åsen i tid og bilder» v/Arne Langås.

2014-06-15-0131200–1245: Lokalhistorisk foredrag.

1245–1300: Felles avreise til bygdemuseet og Elvheim.

1300–1500: Omvisning og guiding på bygdemuseet og Elvheim. Bytte etter halvgått tid.

1530–1630: Middag (sodd) i Åsen menighetshus.

Avslutning

Pris kr 250,-

Frist for påmelding 17.04.2015.

Påmelding skjer til Nord-Trøndelag historielag v/leder Johan Solheim, på e-post solheim848@gmail.com eller telefon 900 88 795.

Se også Nord-Trøndelag historielags nettsider.