8. september 2015: Ekstraordinært årsmøte

Åsen Museum og Historielag innkaller sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte på Elvheim tirsdag 8. september kl. 19

Sakliste

  1. Åpning av møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder og skriver
  4. Revidert budsjett for 2015 og orientering om istandsetting av fargeriet

Styrets forslag til revidert budsjett kan fås ved henvendelse til post@aasenhistorie.no. Det kan også hentes på Elvheim (torsdager) og på gammelmeieriet (tirsdager 17–18).

Styret