Adventskalender 2015: 10. desember

10Nybygd Folkets Hus i Branndalen på slutten av 1930-tallet. Eiendommen Tryggvang ble utskilt fra Slåttsveet i 1936 og året etter solgt til «Fellesorganisasjonen Folkets Hus» som bygde forsamlingshus her. I huset var det også en liten leilighet.

Under 2. verdenskrig ble huset okkupert av tyske styrker. Huset ble utvidet og blant annet brukt som bilverksted.

Even og Lilly Duun kjøpte eiendommen i 1957, og her hadde Duun-Smia sine lokaler fram til slutten av 1960-tallet. I dag er det Simons Interiør som holder til i det gamle Folkets Hus.

Fotograf: Ukjent. Foto utlånt av Åse Bamberg.