Adventskalender 2015: 11. desember

11b«Fra Minneapolis meddeles at statssenator Hans M. Aune – en av de mest kjente norskfødte politikere i Minnesota – er avgått ved døden, 76 år gammel», står det å lese i Aftenposten 25. juni 1937. «Han var født i Åsen ved Trondheim og utvandret i 1880 og nedsatte sig i 1887 som forretningsmann i Redwood Falls, Minnesota. I det offentlige liv tok Aune fremtredende del i mange år og har bl. a. været borgermester, skolestyreformann og innehatt tallrike andre tillitshverv.»

H.M. Aune. Kilde: http://www.redwoodfallsgazette.com/
H.M. Aune. Kilde: http://www.redwoodfallsgazette.com/

Hans Matias Johannessen – den senere Hans M. Aune – ble født i Vudduaunet 19. mai 1861. Faren døde i 1874, og fem år senere utvandret mora til Amerika. Broren Ole, ett år eldre enn Hans, reiste samme veg i 1877. En dag i midten av april 1880 reiste Hans fra Trondheim med dampskipet «Tasso» til England, videre med et skip fra Allan Line til USA. Endelig reisemål var Red Wing, Minnesota.

I 1887 slo han seg ned i Redwood Falls, hvor han sammen med P.M. Ringdahl etablerte klesfirmaet Aune & Ringdahl. Etter få år solgte Ringdahl sin andel til Gunder Thune, og firmaet ble da Aune & Thune.

Hans Aune og kona Corrine (f. Swan) bodde i Redwood Falls resten av livet. Sammen hadde de fire barn.

Videre lesing: