Adventskalender 2015: 16. desember

Øvre Mossing, 1924. Tegning ved arkitekt Claus Hjelte. Kilde: Riksantikvaren.

«Øvre Mossing, Aasen» står det på disse tegningene fra januar 1924. Den gamle låna på gården skulle totalrenoveres, og arkitekt Claus Hjelte stod for tegningene.

Øvre Mossing, 1924. Tegning ved arkitekt Claus Hjelte. Kilde: Riksantikvaren.Vi viser her to av Hjeltes oppmålingstegninger av bygningen før ombygging: Plantegning av første etasje, og fasade mot nord. Tømmerkassen ble tatt ned og gjenreist på nye murer.

Ved gjenoppbygginga ble planløsningen noe endret. Kammerset på vestenden (mot høyre) ble tatt bort, og loftet over masstua (delen til venstre) ble satt i stand. Det hadde tidligere vært uinnredet og uten vinduer.

Kilde: Riksantikvaren, Oslo, topografisk arkiv, Åsen.