Adventskalender 2015: 18. desember

klarinett

Severin Leangen (1881–1960) kom tidlig med i musikklivet i Åsen. I flere tiår var han aktiv i Åsen hornmusikklag, med klarinetten som sitt faste instrument. Klarinetten er tatt vare på, og er i dag i Åsen Museum og Historielags eie.

Brødrene Nils og Ellef var også aktive musikere, og sammen med flere jevnaldrende fra Leangsgrenda stiftet de i 1893 Leangen musikklag. Dette var en av forløperne til dagens Åsen hornmusikklag.

Bildet av Severin Leangen er tatt av Olaf Sødahl; utlånt av Johannes Naavik (Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 043-0136).