Adventskalender 2015: 3. desember

3. desember 1900 ble det gjennomført folketelling i Norge. Alle personer skulle registreres på det stedet de opphold seg. Her i Åsen var jernbanen under bygging, og mange jernbanearbeidere hadde midlertidig tilhold her før de fortsatte med anlegget videre nordover.

Hammer er første gård i første tellingskrets i Åsen, og på dette tidspunktet hadde 21 personer tilhold der. I tillegg til de åtte som hørte gården til, bodde det der en jernbanefullmektig med kone og fire barn, fem jernbanearbeidere, og en svensk urmaker og hans kone.

Hele tellinga er søkbar på Digitalarkivet. På http://goo.gl/Agqj5S har vi søkt opp alle de 2260 personpostene som gjelder Åsen.