Adventskalender 2015: 5. desember

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)

Aasen kredssykekasse ble stiftet i 1911. I Statsarkivet i Trondheim er det bevart mange årganger med arbeidsgiverprotokoller. Dette er detaljerte oversikter over arbeidsgivere, deres ansatte arbeidstakere og de ukevise trygdeinnskudd som ble betalt. Vi viser her første årgang for arbeidsgiver nr. 1, Nordenfjeldske Sprængstofaktieselskab – sprengstoffabrikken i Sunndalen. Drøyt 50 personer arbeidet i bedriften i kortere eller lengre perioder i løpet av året.

Det første styret i kretssykekassen bestod av ni medlemmer: Disse ni var Paul Svendsen, John Tømmeraas, Sivert Aavik, Alfred Fredriksen og Emil Lund (alle valgt blant de forsikringspliktige), John Wold og Martin Nilssen (begge valgt blant arbeidsgiverne, de innskuddspliktige) og Einar Forfang og Johannes Lund (begge valgt av kommunestyret).

Einar Forfang ble første styreformann. Han var ingeniør, og arbeidet på sprengstoffabrikken i Sunndalen. Adolf Folkvord var fra 8. mai 1911 ansatt som kassens forretningsfører.

(Kilde: Statarkivet i Trondheim: Levanger trygdekontor, Aasens kredssykekasse, arbeidsgiverprotokoll 1911.)