Adventskalender 2016: 10. desember

10-des-16Ole Grønning (f. 1857 i Trondheim) virket som fotograf i Trondheim og Åsen på 1880–90-tallet. Ei tid hadde han atelier på Brattøra i Trondheim, både alene og sammen med Johan E. Norstrøm (firma «Grønning & Norstrøm»).

Fra ca. 1884 var Grønning bosatt her i Åsen. Han giftet seg med Elisabeth Johannesdatter Øien (Samuelsen) fra Inderøya på Hammerøya, de bosatte seg på hennes heimgård. Han hadde neppe fast atelier der. Sannsynligvis er bildene fra hans tid i Åsen tatt rundt om i bygda.

Ole Grønning omtales som fotograf enda i 1896, da sønnen Frits ble født. Senere arbeidet han på mekanisk verksted i Trondheim. Familien bodde fra ca. 1908 på Kvilhaugen i Nordbygda.

Bildene er eksempler på «cartes des visite» fra Ole Grønnings virke som fotograf. Dette er bilder i formatet 5,4 x 8,9, montert på ei papplate. Verken mannen på det øverste bildet eller barnet på det nederste er kjent. Begge bilder er utlånt av Klara Syrstad Ness.

Se også: