Adventskalender 2016. 12. desember

På Elvheim ved Fossingelva drev Johannes Lund fargeri fra begynnelsen av 1890-tallet. Her ble tøy farget og bearbeidet til ulike tekstilkvaliteter. Selve fargeribygget står fortsatt, men det meste av utstyr som hørte til fargeridrifta er borte. Blant det står igjen er ei rumaskin, slik dette bildet viser.

12-des-16Stoffet som kom til Elvheim var som regel hjemmevevet ulltøy, sendt hit i ruller på opptil 50 meters lengde. Tøyet ble lagt dobbelt og sydd sammen til ei lang pølse på ca. 70 meter. Det sammensydde tøyet ble så stampet eller valket, slik at det ble tykkere.

Etter påfølgende tørking ble tøyrullene så kjørt gjennom rumaskina. Den har en stor trommel som er kledd med små kardeborrer. Disse gjør at loa på tøyet blir liggende i samme retning. På Elvheim var det ei tid to rumaskiner, og det er den ene av dem som fortsatt er bevart på fargeriloftet.