Adventskalender 2016: 13. desember

13-des-16«Wangs kierke i Aasen 1858» er tittelen på dette maleriet, for mange kjent som omslaget på bygdebøkene for Åsen. Det er malt av baker Ole Thomsen, og er det eneste bildet som fins av Vang kirke. Dette var hovedkirka i Åsen fram til 1858. Siste gudstjeneste her ble holdt 6. juni 1858. Kirka ble revet kort tid senere, og noe av materialene gjenbrukt i den nye kirka ved Vedul.

Til høyre nærmest kirka ligger Vang, omtrent der sagbruket er i dag. Det gamle gårdstunet brant 16. desember 1886 og ble gjenreist på dagens tomt året etter. I bakgrunnen ligger Hove, som på den tida var lensmannsgård. Etter tradisjonen er det lensmann John Wold (f. 1795) som er avbildet på veg fra gården med hest og vogn. Den nærmeste lyse bygningen er tingstua, bygd omkring 1830. Huset ble brukt som rettslokale og valglokale. Det ble revet i 1902, og gjenreist som våningshus hos Ole L. Hoplen på Solheim.

(Maleriet er avfotografet av Arne Sigmund Vudduaune 13etter original i Åsen kirke).