Adventskalender 2016: 17. desember

17-des-16Heradshuset ble oppført i 1930 som lokale for Åsen kommune og Aasen Sparebank. Arkitekt var Ole Leangen, som tidligere hadde tegnet Gamleheimen (1921) og Mossing skole (1926).

I branntakst fra 1931 heter det om husets innredning: «I fyrste høgda heradsrom, formannskapsrom, bankrom, styrerom, heradskasserarrom og gong. Desutan 2 brandsikre kvelv med panserdører. I andre høgda lærarbustad med 6 rom og gong, pedellbustad med 3 rom og gong og desutan kontor for presten. På kvisten 2 gjenterom og tørkeloft. I kjellaren er det bryggerhus, 2 matrom og 1 eldfast arkivrom. 3 pipor og 18 omnar.»

Etter at kommunen og banken flyttet ut på 1960-tallet, ble huset utleid en del år. Etter ei større ombygging ble det høsten 1982 tatt i bruk som Åsen menighetshus.

(Foto utlånt av Aasen Sparebank. Beskrivelse fra Riksarkivet, Norges brannkasse.)