Adventskalender 2016: 18. desember

Kopper var i mange hundre år en smittsom virussykdom som antas å ha kommet til Norge et par hundre år før år 1000. Noen former for kopper hadde en dødelighet på 30 %. De som overlevde bar ofte med seg arr av sykdommen resten av livet.

En vaksine mot sykdommen ble utviklet i England i 1796, ved at man injiserte virus fra ku-kopper. Vaksinen spredte spredte seg snart til Norge, og i 1810 ble det påbudt at barn skulle vaksineres før konfirmasjonen.

18-des-16Denne attesten viser at «Anemartha Olsdatter Wold, født i Frostens Præstegjeld af foreldrene Ole Johnsen og Anemartha Olsdatter Wold og boende i Anexet Aasen 3/4 Aar gammel, er af mig underskrevne, Aar 1831 den 8de October indpodet med Koekopper».

Vaksinasjonen, «Indpodningen», ble gjennomført av vaksinatør Guttorm Hanssen Stokke («G. Staake»), som har underskrevet attesten. Den ble deretter forevist til presten, som førte inn i kirkeboka at barnet var vaksinert.

Les mer om kopper på Lokalhistoriewiki, https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Kopper.

(Vaksinasjonsattest utlånt av Angel Daling).