Adventskalender 2016: 19. desember

19-des-16I Vedul østre, like øst for bensinstasjonen, er nesten alle spor etter bebyggelsen borte. Et kratt av lauvtrær har vokst opp på tunet, men fortsatt kan man finne fundamentene etter driftsbygningen. Der den store stuelåna lå, går E6 i dag. De siste beboerne, Signe og Arne Augdal, bygde seg nytt hus på den andre sida av vegen i 1966. Det meste av den gamle gårdsbebyggelsen ble revet omkring 1973, bare stabburet ble stående igjen noen år.

(Foto utlånt av Trond Fossing.)