Adventskalender 2016: 7. desember

07-des-16Dette må være blant de eldste flyfoto fra Åsen, tatt ca. 1926. Hovedvegen gjennom bygda, dagens E6, går til venstre i bildet. Midt i bildet ligger Grennehamn (nå Følkesgrenda 10) hvor ny hovedbygning er under oppføring. Halvparten av den gamle hovedbygningen er flyttet ut av tunet, og ble senere revet. Lærer Matias Jørum flyttet tilbake hit etter at han gikk av som lærer i Sparbu i 1928. Bildet er tatt av sønnen Asgeir Jørum (f. 1903), som gikk Hærens Flygeskole på Kjeller i 1926–27.

Foto utlånt av Morten Jørum.