Adventskalender 2016: 9. desember

Statens kartverk har de siste årene lagt ut en mengde historiske kart på sine nettsider. Blant de eldste fra vårt område er «Situations Carte over Major Lutzows det Nordre Størdahlske Dragon Compagnies District» fra 1765. Dragonkvarterene, de gårdene som skulle utruste en soldat med hest, er avmerket med sirkel, mens gjestgivergårdene er merket med trekant.

unknown title

Flere historiske kart finnes på http://www.kartverket.no/Kart/Historiske-kart/

(Kilde: Kartverket: Kompanikart – Norge 90, Kartblad 180, Situations Carte over Major Lützows det Nordre Størdahlsche Dragon Compagnies District, 1765).