Adventskalender 2017: 10. desember

I 1925 var det husbygging i Syrstad. Den gamle stua i forgrunnen ble avløst av et nytt og langt større hus. Taket på nyhuset skimtes i bakgrunnen. Huset ble oppført av reisverk «i 2 etsj., 105 m2, 14 rom, kjøk., kjeller», heter det i Norges bebyggelse fra 1950-tallet.

Syrstad var opprinnelig husmannsplass under Holingan fram til 1908. Det gamle navnet var Holingmyra, men heimen ble gjerne kalt Oldusplassen etter nyrydderen, Arnoldus Petersen (1822–1880). Han var tømmermann, og ryddet seg plass her på 1850-tallet. Deler av den gamle stua kan ha vært fra hans tid. Den tidligere husmannsplassen fikk formelt navnet Syrstad i 1908, da Jon Syrstad, opprinnelig fra Skaun, ble første selveier her.

Fotograf: Ukjent. Foto utlånt av Magne Grenne.