Adventskalender 2017: 12. desember

Sofie Nyquist (f. 1877 i Drammen) kom til Åsen høsten 1902 sammen med sin mann, Ole Hjalmar Nyquist. Han ble ansatt som første stasjonsmester på den nyåpnede Åsen stasjon, og de ble de første beboerne i leiligheten i andre etasje på stasjonsbygningen.

Høsten 1906 ble Åsen sjukerøktslag (senere Åsen sanitetsforening) stiftet. Fru Nyquist ble valgt til lagets første formann, og virket i én periode. Bekjempelsen av tuberkulose var en av lagets hovedoppgaver. Sofie Nyquist ble selv rammet av denne sykdommen. På nyåret 1908 døde hun under et opphold i Drammen, knapt 31 år gammel.

Høsten 1909 flyttet Ole Nyquist og deres fem år gamle datter fra Åsen til Lunner på Hadeland. Ole Nyquist ble stasjonsmester på Lunner stasjon, og virket der så lenge han var yrkesaktiv. Han døde på Lunner i februar 1925. Deres eneste barn, Lilly Johanna, døde av tuberkulose sommeren 1933, knapt 29 år gammel.

Foto utlånt av Bergljot Husby.