Adventskalender 2017: 13. desember

Eiendommen Myrstad lå like vest for dagens Grilstad-anlegg i Åsen sentrum, på grensa mellom eiendommene Åsensentret 22 og Hammerøyvegen 9B. Det to-etasjes huset var bygd av Ragnar Husby i 1939, og inneholdt flere leiligheter. Ei tid drev Ragnar Husby snekkerverksted her. På begynnelsen av 1960-tallet ble det innredet slakteri i kjelleren.

Myrstad gikk opp i flammer en novemberdag i 1969. Eieren, som bodde i Bjugn, drev med restaurering, og huset hadde stått ubebodd i noen måneder. I halv sju-tida om morgenen 12. november oppdaget naboen Sverre Busklein at det brant i kjelleren. Trønder-Avisa forteller neste dag:

Han varslet øyeblikkelig brannvesenet i Levanger som rykket ut med to biler. Det viste seg imidlertid at ilden hadde spredd seg til praktisk talt hele husets indre før brannfolkene kom til stede, og til tross for at man ganske raskt kom i sving med slokkingsarbeidet – blant annet ved hjelp av røykdykkere – lyktes det ikke å redde huset som brant helt ned til grunnen i løpet av om lag tre timer.

Kilde: Trønder-Avisa 13.11.1969.