Adventskalender 2017: 14. desember

Anton Naavik fylte 70 år 20. oktober 1934. To dager tidligere hadde Adresseavisen følgende omtale av jubilanten:

Handelsmann A. Naavik, Aasen, fyller 70 år den 20de dennes. Naavik er født på Frosta og kom som ganske ung til handelsmann L. A. Naavik. Der begynte han som betjent og postbud. For denne postbefordringen hadde Naavik senior eller junior nogen betling, og det var det første skritt til den landpostrute man nu har innover Nordbygden. Da han var ferdig med folkeskolen reiste han på skogskolen på Steinkjer. Omkring 1904 kom han til brukseier Haabeth i Aasen som handelsbetjent og der var han til han begynte med egen forretning, som han fremdeles driver.

A. Naavik var i sin tid den ledende kraft innen riksmålsbevegelsen i Aasen og fra hans penn kom der mange kvasse sannhetsord til målfanatikerne i Aasen. Men nu er det blitt stille efter stormen den gang. Mange fra Frosta vil nok minnes Naavik på 70-årsdagen med de beste ønsker.

Omkring 1910 kjøpte Anton Naavik eiendommen Vonheim i Åsenfjord, og bygde et hus som inneholdt både bolig og forretningslokale. Bildet er tatt på Vonheim i anledning hans 80-årsdag i 1943. Anton Naavik døde i 1947.

Kilde: Adresseavisen 18.10.1934. Fotoeier: Johannes Naavik.