Adventskalender 2017: 15. desember

«Meierskeplass ledig», står det i Nordenfjeldsk Tidende 14. juli 1905. Åsen meieri ble etablert i 1895, og nå var det ledig stilling som meierske.

«Ved Aasen meieri blir fra 1ste september plads ledig for en flink meierske – tre maaneders gjensidig opsigelsestid. Paa meieriet erholdes frit hus, lys og brænde, samt meieriprodukter til eget behov. Søgende melder sig bilagt med bekræftet attestafskrifter inden 30te juli til meieriets styre.»

Det var trolig da Henrikke Rebbestad (bildet t.h.15) ble ansatt. Ifølge boka Melkeomsetningen i Trondheim gjennom hundre år (Trondheim 1973), bestyrte hun Åsen meieri i åra 1906–1922. Hun var født i Ørsta i 1881, og var meierske på Stranda på Sunnmøre før hun kom til Åsen. Hun døde i 1973, og er gravlagt i heimbygda Ørsta.

Bildet av meieriet er trolig tatt i åra 1927–37, i Lorents Tønnes tid som bestyrer. Portrettet av Henrikke Rebbestad er tatt av fotograf Østeraas (Stjørdal, utlånt av Bergljot Husby.