Adventskalender 2017: 16. desember

I 1858 kjøpte Tron Ellevsen Fossum (f. 1832) vestre («Reita»), og bygde de husene vi ser til høyre i bildet. Bolighuset fra Trons tid står fortsatt, og har i dag adresse Reita 12.

Sønnen Elef Odin ble handelsmann. Han fikk 18. august 1882 handelsbrev, med rett til å drive landhandel på heimgården. Han hadde tidligere bygd seg hus ved hovedvegen, og dette ble både bolig og forretningslokale. På dette bildet fra ca. 1890 er det trolig E.O. Fossum selv som står i døra. Ved sida av ham, med sykkel («velociped»), står broren Anton. Butikken var i rommet til venstre for døra, og i tilbygget bortenfor var det trolig et lagerrom.

 

Utover 1890-tallet ble det foretatt store ombygginger. Et eget forretningsbygg, med butikklokale og snekkerverksted, ble bygd lenger øst (til høyre i bildet). På samme tid ble bolighuset ombygd til det utseendet det fortsatt har (i dag adresse Reita 6). Innen 1900 ble det bygd bakeri på motsatt side av vegen, og stabburet ble flyttet til ny tomt like ved bakeriet.

Helga Fossum overtok butikken etter sin far i 1932. Bakeriet ble fra 1942 drevet av firmaet K. Bjørken, fram til det flyttet til nye lokaler i 1973. Drifta i Fossum-butikken opphørte omkring 1970.

 

Fotograf: Henrik Stinessen. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.