Adventskalender 2017: 17. desember

Som del av Nordenfjeldske Sprængstofs fabrikkanlegg i Sunndalen, ble det i 1918 bygd egen bolig for fabrikkingeniøren. Huset lå like ved den gamle Frostavegen som kom over Leangskleiva, og hadde ei grunnflate på 112 m2. Det hadde to etasjer, kjeller og kvist, og var oppført av 2,5″ plank. Arkitekt var M. Backhe.

Huset var bebodd i svært kort tid før fabrikken ble nedlagt, men det ble stående i Sunndalen i flere år, helt fram til 1930. Om det var utleid i mellomtida, eller om det stod tomt – det har det ikke vært mulig å få klarhet i.

Fredrik Gjerstad, bestyrer på Fredly folkehøgskole i Strinda, kjøpte huset i 1929 for å flytte det til ny tomt i Klæbuveien 175, ikke langt fra Fredly. Med Ole Sannan som ansvarlig byggmester ble huset gjenreist på ny tomt. Det ble gjort noen endringer, bl.a. måtte det høye valmtaket senkes og kobbhuset på taket utelates for å oppfylle Strinda bygningsråds krav.

Plantegningene var trolig uendret fra huset stod i Sunndalen, og viser at det i første etasje var var vindfang og gang, stue og spisestue, pikeværelse, kjøkken og anretning, spiskammers og toalett. Oppe var det bad og fire soverom.

Gjerstad solgte Klæbuveien 175 til Sara Wiig i 1936. Einar Weiseth skriver i boka om Hoplavassdraget fra 2000: «I følge naboer, går huset under navnet ‘Vikhuset’. Huset leies i dag ut til studenter.» Villaen fra Sunndalen ble revet i 2014.

Illustrasjoner: Eldre foto utlånt av Bjørn Olav Juberg. Plantegning fra Trondheim byarkiv. Nyere foto fra Klæbuveien kopiert fra Google Streetview.