Adventskalender 2017: 18. desember

«Tal tydelig og nær inn til mikrofonen, og avpass stemmens styrke efter taletydeligheten på den forbindelse som benyttes. Hold høretelefonen tett inn til øret under samtalen. Når apparatet ikke benyttes, må mikrotelefonen alltid være på plass.»

Dette er første punkt i «Utdrag av regler og bestemmelser for benyttelsen av rikstelefonlinjene», gjengitt i telefonkatalogen fra 1933. En katalog av ca. en centimeters tykkelse dekket Trøndelag, Nord-Norge og en liten del av Hedmark.

Vi vedlegger her utdrag av katalogen som dekker telefonsentralene Skjesol og Åsen. Begge sentralene hadde åpent kl. 8–20 på hverdager, og 8–10 og 16–18 på søn- og helligdager.

I flere tilfeller delte 2–3 abonnenter linje og nummer. Dette er markert med bokstav a, b og evt. c.