Adventskalender 2017: 20. desember

Auntrøa var en husmannsplass som lå drøyt 400 m sørøst for gårdstunet i Aunan. Sivert Larssen og Beret Marta Hansdatter bosatte seg her omkring 1870. Paret hadde åtte barn, født i tida 1854–1874. Før de kom til Auntrøa, bodde familien i Langåsmyra og i Tildra. Folketellingslistene fra 1875 viser at plassen fødde hadde seks sauer og fire geiter. Såmengden var 1/4 tønne blandkorn og tre tønner poteter.

Folketellinga fra 1910 viser at Sivert bor her sammen med dattera Sofie og to barnebarn. Han hadde da vært enkemann i 20 år, etter at Beret Marta døde i 1890. Selv levde han til 1915. På dette bildet, tatt få år senere, ser vi fra venstre Bjarne Sletvold (Sofies sønn), Sofie Auntrø, Anne Marta Holing (Sofies søster) og trolig Anna (Holing) Ringfoss (Anne Martas datter). Husa på plassen var typiske for husmannsplasser i Trøndelag: Bolighus med gang, kjøkken og stue, sammenbygd med et uthus. I bakgrunnen skimtes husa i Dalen (Hafdulsdalen). Sofie bodde trolig i Auntrøa til sin død i 1925. Etter henne ble heimen overtatt av feier Einar K. Hokling og kona Konstanse. Auntrøa ble fraflyttet omkring 1976, og husa revet noen år senere.

Foto utlånt av Sonja Waade.