Adventskalender 2017: 23. desember

De siste dagenes snøfall har snart regnet bort, men vi lar årets nest siste kalenderbilde ta oss tilbake til en snørik vinterdag for ca. 100 år siden. Tre søsken fra Skjesol vestre er ute på ski i bakken like nedenfor heimgården – brede treski og beksømsko. Fra venstre står Ivar Skjesol (1897–1985), Mildrid Skjesol (1895–1973) og Pauline Skjesol (1893–1975, g. Solbakken).

Heimgården deres var telefonsentral for denne delen av bygda, og vi langs vegen ser stolpene med telefonledninger slik de ble utbygd fra ca. 1900. I bakgrunnen skimtes Undlien østre, slik gården ble gjenoppbygd etter en brann i 1891, i Martin Undliens tid som eier. Severin Stenvik var eier av gården fra 1909.

I høyre bildekant skimtes «Lavastuggu», huset hvor Martin Undliens søster Olava («Lava») hadde bolig og butikk fram til ca. 1915. Hun fikk handelsbrev (rett til å drive butikk) i 1878, og drev først på heimgården Undlien søndre. Senere var hun noen år på brorens gård, og etter brannen der i 1891 bygde hun huset på bildet.

Foto utlånt av Harald Skjesol.