Adventskalender 2017: 5. desember

Slik så gårdstunet i Sunndalen ut fram til 1925, da en brann la det meste av det i ruiner. M. Thams & Co kjøpte eiendommen av Johan Sundal i 1891 og hogde ut det meste av skogen. Thams-firmaet solgte til Nordenfjeldske Sprængstof Aktieselskab i 1904, i forbindelse med etableringa av sprengstoffabrikken. Helt fra 1891 ble gården drevet av forpaktere. Gården hadde også et stort hageanlegg hvor det var ansatt egen gartner. Svenskfødte Selmer Gustav Valfrid Näslund (1898–1957) fra Sundsvall er oppgitt å være «herskapsgartner» i Sunndalen da han i 1920 giftet seg i Åsen med Julie Berntine Tellhaug.

Ved brannen høsten 1925 var det bare de tre bygningene lengst til høyre, utenfor selve tunet, som berget. Bua nederst ligger fortsatt like ved vegen som går innover mot sprengstoff-lageret. Huset like opp for bua ble senere utvidet til dagens våningshus. Ved gjenoppbygginga ble gårdstunet flyttet litt mot nordøst, til høyre i bildet for det gamle tunet.

Fotograf: Ukjent. Fotoeier: Oddny Leangen.