Adventskalender 2017: 6. desember

«95 år fyller enkefru Mette Fiskvik, Åsen, onsdag 17. februar», fortelles det i Adresseavisen 16. februar 1943.

Hun er den eneste gjenlevende av 7 søsken som vokste opp på Hammer i Åsen. Denne familie var kjent for å være særdeles musikalsk, og søskenene dannet tilmed et eget sangkor.

Hennes mann, Søren Fiskvik, kom som lærer til Guldbergets krets i Åsen i 1864, og de ble gift i 1871. I 1877 ble hennes mann ansatt som lærer i Skatval og de flyttet da dit. De hadde i sitt ekteskap 5 barn som alle var flinke musikere. Tre av dem var organister ved Skatval kirke. Familien var likesom de ledende på musikkens område i bygda.

Etter mannens død for ca. 22 år siden flyttet Mette Fiskvik til en sønn av seg i Åsen, hvor hun siden har bodd. Hun har alltid vært et solskinnsmenneske som har sett lyst på livet, og et arbeidsmenneske av de sjeldne – med god helse gjennom alle år og hun har ofret seg helt for heimen og de heimlige sysler.

Tross sin høye alder er hun fremdeles i god vigør og følger godt med i tidens forskjellige spørsmål.

Mette Fiskvik døde 8. juli samme år. Sønnen hun bodde hos, var Ragnar Fiskvik i Grenne vestre. Bildet er tatt av fotograf Aune i Trondheim, trolig ca. 1910. Fotoeier: Øyvind Fiskvik.