Adventskalender 2017: 7. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Vi ser her bankens styre og kasserer i 1961, i det 100. driftsåret. Fra venstre sitter Emil Holthe, Kåre Nonstad (kasserer), Nils Fossing, Jon Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo.

På veggen henger portrett av to som tidligere hadde sentrale verv i banken, til venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1896–1933), til høyre Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, kirkesanger Peder Olsen og brukseier Johan Christian Bye, var sammen med lensmann John Wold initiativtakere til etablering av banken i 1862.

Bildet er tatt i Heradshuset, det som i dag er Åsen menighetshus. Aasen Sparebank og Åsen kommune bygde dette huset i fellesskap i 1930. Banken holdt sitt første møte i «det nyopførte lokale» 27. desember 1930.

Fotograf: Einar Einarsen. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag.