Adventskalender 2017: 8. desember

I tidligere tider var en presteattest ofte det eneste legitimasjonsbeviset folk hadde med seg når de flyttet. Dette er attesten «Pigen Martha Maria Magdalena Zachariasdatter Gotaas» hadde med seg da hun i 1837 flyttet fra Skogn til Åsen for å ta seg tjeneste. Den viser at hun er 24 år gammel og født i Surnadal prestegjeld, men som barn innflyttet til til Skogn, hvor hun ble konfirmert i Alstadhaug kirke i 1827.

Hun hadde sist gang gått til alters i Alstadhaug kirke 27. mars 1837, «og er saavidt mig bekjendt, ikke forbundet med Ægteskabs Løfte». Avslutningsvis ønsker sokneprest H.S. Arentz henne «Guds faderlige Ledsagelse for Fremtiden».

Året etter giftet hun seg med Arnt Pedersen Rettan. De bodde flere år i Husbygrenda, først i Rettan og senere i Sjurplassen, fram til de flyttet fra bygda omkring 1860. Se Bygdebok for Åsen bind 1, s. 503.

Kilde: Statsarkivet i Trondheim, soknepresten i Frosta.