Adventskalender 2017: 9. desember

Museumssamlingene på NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim rommer mange gjenstander fra Åsen, både arkeologiske funn fra jernalder og bronsealder, og nyere gjenstander. På en av Fossing-gårdene ble dette sverdhåndtaket funnet en gang i tida. I museets beskrivelse står det: «Sverdhaandtag af jern som no. R. 494. Øvre hjalt 8,5, nedre 9,5 cm. langt, med spor af broncebelæg, men meget medtaget af rust. Fra Fossingan i Aasen.» Foto: Ole Bjørn Pedersen.

Dette, og flere funn fra Åsen, kan gjenfinnes på Universitetsmuseenes samlingsportaler.