Adventskalender 2018: 10. desember

Maurveg østre var en eiendom som Odin Maurveg holdt unna da han solgte Maurvegan til lensmann Andreas Lunde i 1917. Her bygde han opp en egen heim året etter. Dattera Lina (Johanna Oline) og ektemannen John Sandvik overtok heimen i 1934. Senere var Linas sønn Olav Vik eier. Bildet er tatt på midten av 1950-tallet. Masstua til venstre i bildet står fortsatt, men de andre bygningene er revet og erstattet av nye. Bolighuset fra ca. 1918 ble revet omkring 1980. Foto utlånt av Magne Husby.