Adventskalender 2018: 14. desember

«Gaarden Hammer i Aasen, Thr.» er tittelen på dette bildet, tatt i 1897 av fotograf Nils Reppen fra Sogndal. Vi ser at det foregår store byggearbeider. Tidlig på 1880-tallet var det bygd nytt fjøs i vinkel med hovedbygningen. På dette bildet er driftsbygningen under utbygging. Nybygget inneholdt stall, låve, maskinhus, vognbu og gjødselhus. Bildet er et stereofoto, det vil si et «dobbelt» bilde som ved hjelp av et stereoskop vil framstå tredimensjonalt. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Stereoskop. Foto utlånt av Arne Langås.