Adventskalender 2018: 18. desember

Petter Fætten (1875–1969) fotografert i loftsvinduet i Torsveet i Husbygrenda, trolig på 1950–60-tallet. Han var den siste beboeren på Fætthylla, en heim som ligger like ved kommunegrensa til Stjørdal/Skatval. Huset fra Petter Fættens tid står fortsatt, og er i dag fritidsbolig. Vegen opp til plassen går bratt opp fra E6 og krysser jernbanen. Petter Fætten solgte Fætthylla i 1949, og bodde senere ei tid på Vuddubakken. Sine siste år bodde han på Åsen aldersheim. Foto utlånt av Arne Myrås.