Adventskalender 2018: 21. desember

Skjesolgrenda sett fra Undlien, ca. 1915. I forgrunnen ligger Undlien østre. Det lille huset tvers over vegen er Undlienhaugen, hvor Olava Undlien drev landhandel. Rett opp for Undlien østre er Skjesol øvre. Til venstre i bildet er de tre andre Skjesolgårdene og Skjesol skole. Øverst i bildet skimtes Tellhaugen og Spilset. Foto utlånt av Joar Skansen.