Adventskalender 2018: 22. desember

De to vestligste Vordals-gårdene fotografert omkring 1914. Til høyre ligger Vordal vestre, til venstre den Vordal mellom. Vordal mellom ble i 1911–13 nybygd på den andre sida av hovedvegen (dagens E6), og bare den gamle stuelåna stod igjen da dette bildet ble tatt. Foto utlånt av Kåre Vordal.