Adventskalender 2018: 4. desember

Åvikstuggu var en av de siste husmannsplassene i bygda. Heimen ble utskilt fra Åvika som selvstendig eiendom under navnet «Strandheim» i 1955. Som bildet viser, var plassen bebygd med bolighus og fjøs under samme tak. Bygningene ble revet omkring 1990, etter at den siste beboeren, Johan Arnt Aavik, døde i 1986. Foto utlånt av Gunvor Christiansen.