Adventskalender 2018: 9. desember

Skjesol mellom er det offisielle navnet, selv om gårdstunet lå lengst øst av de fire Skjesol-gårdene. Gården ble flyttet til denne tomta på 1890-tallet, i den tida Enok og Jonetta Skjesol bodde her. Husa hadde tidligere ligget lenger vest, visstnok like ved Skjesol lille (Skjesol skole). Deres barn Julie, Ingvald og Jon var de siste beboerne. Gården ble fraflyttet tidlig på 1970-tallet. Stuelåna og uthuset ble brent ned våren 2001. Foto utlånt av Joar Skansen.