Adventskalender 2019: 1. desember

Åsen samvirkelag på 1960-tallet. Trebygningen til venstre ble bygd i 1933, etter at de tidligere bygningene brant ned til grunnen tidligere samme år. Murbygget til høyre, som inneholdt selvbetjeningsbutikk, stod ferdig i 1956.

Åsen samvirkelag hadde sine lokaler her til 1973, da de overtok Åsen meieris tidligere anlegg på naboeiendommen. De gamle lokalene ble deretter utleid til bl.a. Aasen Sparebank, Posten og Åsenvøgga. Bygningene ble revet i 2003.

(Fotograf: Ukjent. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-2190).