Adventskalender 2019: 10. desember

Fra 1905 og fram til ca. 1920 drev Nordenfjeldske Sprængstof dynamittfabrikk i Sunndalen. I 1913 kjøpte fabrikken nabogården Hanebogen (Hånnåbogen), og her ble det i åra som fulgte bygd nærmere 20 boliger for ansatte på fabrikken.

Tidligere var det skilt ut tomter hvor arbeidere selv hadde bygd seg hus. Et av disse var Kristian Eides eiendom Østlid, som ligger øverst litt til høyre for midten av bildet.

Den større bygningen mot venstre bildekant er siste del av gårdsbebyggelsen i Hanebogen. De fleste villaene ble revet på 1930-tallet og flyttet til nye tomter i Åsen og på Frosta.

(Foto utlånt av Ruth Nesjø. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 037-0007.)