Adventskalender 2019: 11. desember

Nils Hammeren fylte 90 år 28. juli 1940. I avisa Stjørdalingen 25. juli skrev Stjørdals lokalhistoriker Ivar Nilssen Værnesbranden en lengre artikkel om jubilanten. Fra denne tar vi med et utdrag.

«Forhenværende gårdbruker Nils Hammeren i Åsen fyller 90 år søndag 28de juli [1940]. Han er født på Øvre Sandfærhus i Stjørdal. Hans foreldre var Elisabet Olsdtr. Vold fra Vold i Værnes sogn og Peter Nilssen Sandfærhus. […]

Da Nils var omlag 8 år solgte hans far øvre Sandfærhus og kjøpte gården Karbu i Åsen [Skogn]. – Senere solgte han Karbu og bygslet en plass av gården Fossing – Oset [Fossen] kalt – ved Fossingelvas utløp i Hammervatnet. […]

Efterat hans far hadde solgt Karbu begynte Nils som skredderlærling hos skredder Jens Frigård ved «Breiveien» i Åsen. Efter utstått læretid reiste han ut [] hvor han opholdt sig en tid og arbeidet i sitt håndverk. Kom senere tilbake til Åsen, hvor han fikk mer enn nok med «sauming». […]

I 1881 ble han gift med Kristine Johnsdtr. Håve fra Skogn – f. 1851 d. plutselig straks før jul i 1919. Et par år fulgte hun sin mann rundt i bygden på «saum». De hadde alltid fullt op med arbeide – ofte satt de langt utover natten. Omkring 1884 kjøpte de gården østre Hammeren nede ved Hammervatnet. En vandreven gård med huse til nedfalls. Som mann og hustru sammen ved skredderbordet stod de også skulder ved skulder, når det gjaldt å forbedre – først og fremst gårdens jord og senere husene.»

(Foto utlånt av Ellen Eggen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 021-0031.)