Adventskalender 2019: 12. desember

Barnelosjen «Nikolines minde» (IOGT 886) med barn fra Skjesol skolekrets, ca. 1923.

Sittende foran fra venstre: Kristine Stenvik (Johansen), Anna Holing (Ringfoss), Gunvor Arntsen (oppvokst i Spilset), Aslaug Negård, Alfhild Hovdal (Sundal), Dagny Nordaune (Karlsen), Eva Ofstad (Sletvold), Emma Lian, Ingrid Olsen (Larsen), Signe Bergstrøm (Svingen) og Gudrun Nordaune (Østebøvik).

Andre rekke fra venstre: Gusta Hovdal (Reinaas), Petra Rønning (Langos), Anna Stenvik, Julie Bergstrøm (Kvello), Ragnhild Reinaas (Vold), Anne Negård (g.m. lærer Henry Negård), Randi Grøtnes (lærerinne), Marie Olsen (Skjesol), Gunvor Lian (Flataas), Jensine Nordaune (Østebøvik), Klara Johansen og Emma Nordaune (Ørke).

Bakerst fra venstre: Gudrun Reinaas (Risberg), Leonard Hovdal, Peder Søraune, Magne Bergstrøm, Ottar Hovdal, Ole Løvtangen, Alf Ludvigsen, Arne Løvtangen, Nelius Bergstrøm, Olav O. Reinaas, Ole Søraune, Ole Langås (Langos) og Olaf Sundahl.

(Fotograf P.J. Sørå. Bilde utlånt av Guri og Harald Skjesol. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 007-0080.)