Adventskalender 2019: 13. desember

Ved kaffebordet i Øver-Brakstad, 1917–19. Fra venstre sitter Jenny Paulsen (trolig), Ella Bragstad med Annelise Rössel på fanget, Cecilie Bragstad, Hedwig («Hedi») Rössel, mor Hedwig Rössel, far Karl Rössel, Ilse Rössel, Ingrid Vedul (Ringen), Anna Vedul, Olaf Vedul og Einar Vedul.

Karl Rössel tilhørte besetningen på den tyske hjelpekrysseren «Berlin», internert i Lofjorden 1917–19. Kona Hedwig og barna kom til Norge, og leide seg husrom i Øver-Brakstad. Etter første verdenskrigs slutt reiste de fleste av mannskapet på «Berlin» tilbake til Tyskland. Familien Rössel ble igjen i Norge noen år, og flyttet etter hvert sørover til Drammen og Asker. På 1930-tallet flyttet Karl og Hedwig tilbake til Tyskland sammen med flere av barna, men de to eldste døtrene, Annelise og Hedwig («Hedi»), ble værende i Norge.

(Foto fra Åsen Museum og Historielags samling, ID 022-0148).