Adventskalender 2019: 15. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Dette bildet er tatt 100 år senere, og viser styre og kasserer da banken gikk i sitt 100. driftsår. Fra venstre: Emil Holthe, Kåre Nonstad (bankkasserer, senere banksjef), Nils Fossing, Jon J. Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo. Bildet er tatt i bankens lokaler i Heradshuset (nå Åsen menighetshus).

Portrettene på veggen viser fra venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1878–1896) og Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, Peder Olsen og Kristian Bye, var initiativtakere til etableringa av banken i 1862, sammen med lensmann John Wold.

(Foto: Einar Einarsen. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling.)