Adventskalender 2019: 8. desember

Bygging av ny driftsbygning i Åker i 1946–47. Vestre halvdel (de to øverste bildene) ble bygd i 1946 på tomta etter en gammel stall- og låvebygning. Sommeren etter ble den østre halvdelen satt opp.

(Foto utlånt av Anne-Marie og Hermann Moe. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 003-0154, 0155, 0158 og 0162)