Adventskalender 2019: 9. desember

Korpstreff ved Reithaug skole, trolig i 1973 (bildet er framkalt i juni 1973). Nærmest, i røde og hvite uniformer, er Ytterøy skolekorps.

I mars 1973 flyttet Åsen samvirkelag (nå Extra Åsen) inn i Trønder-Meieriets tidligere lokaler. Bygningen er senere utvidet bakover med lagerrom.

(Foto utlånt av Joar Skansen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 048-0002.)