Årsmøte 20.02.2017

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Åsen samfunnshus (biblioteket) mandag 20. februar 2017 kl. 18.00

Sakliste:

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder og skriver.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap. Se vedlegg (pdf).
  6. Framdriftsplan for 2016. Se vedlegg (pdf).
  7. Budsjett. Se vedlegg (pdf).
  8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Se vedlegg (pdf).
  9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Per Aspås innen 13. februar. Se vedlegg (pdf).
  10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 13. februar.

Styret