Årsmøte 21.02.2022

Åsen Museum og Historielag har årsmøte i Åsen menighetshus mandag 21. februar kl. 18.

Sakliste

1.     Åpning av møtet.

2.     Godkjenning av innkalling og sakliste.

3.     Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

4.     Årsmelding.

5.     Regnskap.

6.     Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7.     Godkjenning av helhetlig plan.

8.     Orientering om byggesak.

9.     Innkomne saker. Saker som skal behandles må sendes styret innen mandag 17. februar, til styreleder Gunnar Stormoen eller e-post post@aasenhistorie.no.

10.   Fastsettelse av kontingent for 2022.

11.   Valg. Valgkomiteens leder: Harald Skjesol.